SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
32.46
1
1
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ศิริณภา  บุญผ่อง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุพิชญา  แสงแก้ว
พิษณุโลก
พิษณุโลก
จิราภรณ์  พูลสวัสดิ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ญาณิศา  มีศาสตร์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
รัตติกาล  นิลน้ำเพ็ชร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
13.3
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer