SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ณัฎฐ์นรี  ทวีสิน
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ธนพรรณ  จู่ภิบาล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
วราพร  จู่ภิบาล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
26.29
1
2
บวรลักษณ์  พึ่งแรง
กระบี่
กระบี่
อัญชุลี  นาคพล
กระบี่
กระบี่
ศุภกาญจน์  ไข่คง
กระบี่
กระบี่
ธนัชชา  โกมล
กระบี่
กระบี่
มณีมณฑ์  สมปอง
กระบี่
กระบี่
วรินทรา  สุทธิชาติ
กระบี่
กระบี่
2.57
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer