SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ภัทรสุดา  ทรัพย์เจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นริศรา  อินทโร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ลลิพรรณ  โมรา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
จิราภรณ์  หนองหว้า
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
กนกอร  ตอนศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ณัฐกาญจน์  ดวงเสนาะ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
47
1
2
ศศิกานต์  รักวงษ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
รสย์รดา  เพียงกระโทก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
กรกมล  ศิริภูมิ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สุพรรษา  จันทร์งาม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
19
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer