SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
46
1
2
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
จิราภรณ์  อินทะสร้อย
อุดรธานี
อุดรธานี
ณัฐณิชา  ละดาดาษ
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
วิภาวี  สุพรม
อุดรธานี
อุดรธานี
เรือนแก้ว  ศิลาขวา
อุดรธานี
อุดรธานี
20
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer