SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
104
1
1
ภัทรสุดา  ทรัพย์เจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นริศรา  อินทโร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ลลิพรรณ  โมรา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
จิราภรณ์  หนองหว้า
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
กนกอร  ตอนศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ณัฐกาญจน์  ดวงเสนาะ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
15
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer