SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
25
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
242.7
1
22
ณัฐรวี  บุญพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
211.3
2
21
ภูษณิศา  ลายขวะ
นราธิวาส
นราธิวาส
ปาล์มมีลี่  ฮารง
นราธิวาส
นราธิวาส
209.1
3
34
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
204
4
33
อารียา  จันทะโชติ
นครนายก
นครนายก
อาทิตยา  พรหมศร
นครนายก
นครนายก
203.7
5
28
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
202.6
6
27
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ปริยานุช  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
196.1
7
26
ประไพพร  วัชนุภาพร
นครปฐม
นครปฐม
ณัชชา  สวยกลาง
นครปฐม
นครปฐม
188.5
8
23
ธนพรรณ  จู่ภิบาล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
วราพร  จู่ภิบาล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
185.3
9
36
นิภาภัทร  ปาลพันธุ์
สุโขทัย
สุโขทัย
พิมพ์ประพาพร  ปั้นทิม
สุโขทัย
สุโขทัย
180
10
31
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สุพิชญา  แสงแก้ว
พิษณุโลก
พิษณุโลก
174.4
11
29
ณัชชา  โกยรัมย์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ธมลวรรณ  อุทิศรัมย์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
170.1
12
24
ศุภกาญจน์  ไข่คง
กระบี่
กระบี่
ธนัชชา  โกมล
กระบี่
กระบี่
162.5
13
37
ปณิดา  บุญศรี
เชียงราย
เชียงราย
อวัศยา  วิงวอน
เชียงราย
เชียงราย
151
14
32
ณัฐชา  ทัศนภิญโญ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ปาณิสรา  รัตนพร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
148.4
15
30
ประภัสสร  แซ่ลิ้ม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
บุณยวีร์  เชยชื่นกลิ่น
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
139.8
16
35
ภัทรสุดา  ทรัพย์เจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ณัฐกาญจน์  ดวงเสนาะ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
130
17
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer