SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
10
ไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม
นราธิวาส
นราธิวาส
พลกฤต  จินดากูล
นราธิวาส
นราธิวาส
253
Gold
1
3
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
อภิสิทธิ์  หอมทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
252
Silver
2
15
กรพินธุ์  อินทร์แนม
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
พริษฐ์  พรหมจันทร์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
247
Bronze
3
8
พีรพล  ดวงดี
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
239
4
14
ศรัณญ์  โก๊เจริญ
เชียงราย
เชียงราย
ชนาพร  ยอดศรจันทร์
เชียงราย
เชียงราย
236
5
13
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
225
6
9
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
ณัฐพงศ์  พิมพิสาร
อุดรธานี
อุดรธานี
222
7
5
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กฤตภาส  ชประสิทธิ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
200
8
2
ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชัยสิทธิ์  เย็นเยือก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
198
9
12
ธนพรรณ  จู่ภิบาล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ธนภัทร  พุ่มพวง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
197
10
11
นนทพัทธ์  ลาดี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ธมลวรรณ  อุทิศรัมย์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
196
11
1
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
193
12
6
กรกมล  ศิริภูมิ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
รัชชานนท์  พูนลาภสวัสดิ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
189
13
7
อภิวัฒน์  สุทธิประภา
นครนายก
นครนายก
อาทิตยา  พรหมศร
นครนายก
นครนายก
176
14
4
นลินรำไพ  สุลัญชุปกร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มงคลพัฒน์  มณีไพโรจน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
171
15
16
ธนากร  บุตรอินทร์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
พรรณอร  กงพะลี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
167
16
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer