SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
นัณท์ลภัส  ฉิ่งเล็ก
ราชบุรี
ราชบุรี
ณัฐรวี  บุญพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
กฤษณา  เชาวดี
ราชบุรี
ราชบุรี
คัมภีรพรรณ  ภู่ระหงษ์
ราชบุรี
ราชบุรี
จุลภา  ปานหวาน
ราชบุรี
ราชบุรี
56
1
2
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
49
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer