SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
27
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ปริยานุช  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
269
Gold
1
22
ณัฐรวี  บุญพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
255
Silver
2
25
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
224
Bronze
3
26
ประไพพร  วัชนุภาพร
นครปฐม
นครปฐม
ณัชชา  สวยกลาง
นครปฐม
นครปฐม
223
4
28
รุจิรา  ศรีสุขา
อุดรธานี
อุดรธานี
นลพรรณ  นามอาษา
อุดรธานี
อุดรธานี
220
5
34
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
220
6
3
นริศรา  อินทโร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ลลิพรรณ  โมรา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
218
7
11
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
215
8
8
จิราภรณ์  พูลสวัสดิ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
รัตติกาล  นิลน้ำเพ็ชร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
209
9
33
อารียา  จันทะโชติ
นครนายก
นครนายก
อาทิตยา  พรหมศร
นครนายก
นครนายก
207
10
1
ณัฎฐ์นรี  ทวีสิน
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
201
11
4
พิณทิพปภา  สุลัญชุปกร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
รมณ  เช็ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
199
12
6
กษิรา  หวังคุณากร
นราธิวาส
นราธิวาส
ไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม
นราธิวาส
นราธิวาส
189
13
2
วรัญญา  เนื่องจากฉิม
นครนายก
นครนายก
อัญชลี  จักรแสง
นครนายก
นครนายก
179
14
21
ภูษณิศา  ลายขวะ
นราธิวาส
นราธิวาส
ปาล์มมีลี่  ฮารง
นราธิวาส
นราธิวาส
172
15
7
วิภาวี  สุพรม
อุดรธานี
อุดรธานี
เรือนแก้ว  ศิลาขวา
อุดรธานี
อุดรธานี
160
16
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer