SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
205
อิทธิฤทธิ์  ขำศิริรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
202
ภคภณ  จรรยา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
204
วิษณุ  ฟักบางยุง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
203
ภาสวิชญ์  หละหรูน
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
201
ปุญญพัฒน์  บุญปถัมภ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
211
Gold
1
1
104
สกลวัฒน์  จันทร์กล้า
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
103
วีรภัทร์  ช่วยโสม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
102
วิศวยศ  สาโรจน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
105
สุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
101
ฟูกะ  โนมูระ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
202.95
Silver
2
3
112
ภูผา  ชาติเขื้อ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
109
ณฐพงศ์  อักษรพันธ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
111
ภูฐาน  กินรี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
110
ดนุเดช  นิมิตรบวรชัย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
113
สิทธิโชค  พิมทอง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
163
Bronze
3
7
502
ธงชาติ  มงคลธง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
503
อธิภัทร  สุวเสริม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
501
คณาธิป  จันทร์ใจวงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
134.35
4
5
208
ภาณุพงษ์  ถนอมบุญ
นครปฐม
นครปฐม
207
ปรเมษ  ทองสอง
นครปฐม
นครปฐม
206
เจษฎากร  รอดพลอย
นครปฐม
นครปฐม
121.25
5
6
303
ฮารย์ช ปรีต  คาเนจา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
301
ณัชนนท์  กาสี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
302
ณัชนันท์  กาสี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
55.15
6
2
106
กฤษฎาภา  ศรีพัฒโนทัย
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
107
จิรา  ดำรงค์เชื้อ
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
108
อลงกรณ์  กิจพิทักษ์กุล
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
13.3
7
 
     
     
     
     
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer