SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
221
ฤชดา  ตาสี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
220
ธนวรรณ  ชาติวรรณรัตน์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
222
สุชาดา  วรรณทอง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
224
สุภัทชา  วรรณทอง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
223
สุชาทิพย์  ใจประโชติ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
111.55
Gold
1
1
124
มาร์ตา  ซอเกษม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
121
ขจารินทร์  ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
122
บัณฑิตา  พุทธรัตน์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
123
ปัณณธร  โรจน์พลากร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
120
กรวินท์  อินทร์ประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
105.15
Silver
2
2
127
ปุณญิศา  อำมินทร์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
128
สีน้ำ  รักษ์ภู
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
125
ธัญวรัตน์  ป้อมน้อย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
126
นัชชา  พวงน้อย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
101.3
Bronze
3
4
510
ณัฏฐากร  ขันแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
513
รมย์ชลีย์  สิงหเนตร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
512
ภคปัทม์  กองแสน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
511
เพียงพอดี  อินคำ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
514
อานนี่  เซะบากอ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
92.7
4
5
517
ธีรฑิตา  พุ่มม่วง
สุโขทัย
สุโขทัย
518
วรัทยา  มหาเรือนขวัญ
สุโขทัย
สุโขทัย
515
กมุทพร  ธินวล
สุโขทัย
สุโขทัย
516
ธยาณี  ผายวัฒน์
สุโขทัย
สุโขทัย
519
ศิริกัลยา  มหาเรือนขวัญ
สุโขทัย
สุโขทัย
87.4
5
 
     
     
     
     
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer