SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
8
ปัญรส  วัดทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
19.45
Gold
1
7
พรรัชดา  เจียมภักดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18.1
Silver
2
6
วรนิษฐา  มีทรัพย์อรุณ
ชลบุรี
ชลบุรี
17.9
Bronze
3
5
พลอยสุรางค์  สีบัวน้อย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
17.6
4
4
ณัฏฐากร  ขันแก้ว
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.7
5
3
อนุธิดา  บุญมาก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
16.4
6
2
อุมาพร  จิตรสุทธิญาณ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
16.25
7
1
ภรณ์วรางค์  เดชาภัทร์วโรดม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
14.45
8
9
อัยภรณ์  เดชาภัทร์วโรดม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
0
9
10
ธนัชชา  กันทา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
0
10
 
     
     
     
     
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer