SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ฮอกกี้ 
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก   คู่ที่ 14
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 
   
ปัตตานี
1
 
ครึ่งแรก
(Q1 - Q2)
ครึ่งหลัง
(Q3 - Q4)
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
12
อาร์ดา  เด็ง
6
ลียานา  สาเมาะ
8
รอฮานิง  โตะหมะ
3
ซุไฮนี  เปาะนา
4
นุรฟาชีลา  สาแม
5
อิฟฟารา  วามะ
7
นิสรินทร์  เจะมะ
9
อภิรุจี  โจมสว่าง
1
ชลิตา  นะวะกะ
2
ปาณิสรา  วงศ์บุหลัน
13
บุณยวีร์  ไข่มุกข์
10
นูรวาตี  หะมะ
2
ศรีสะเกษ
 
ครึ่งแรก
(Q1 - Q2)
ครึ่งหลัง
(Q3 - Q4)
ต่อเวลา
จุดโทษ
1
1
-
-
 
Remark :
10
ชลิตา  คำลอย
5
พรรณธร  หมู่มาก
11
นิตินัดดา  สมรัตน์
12
ชลดา  อาจภักดี
9
ธนัสถา  พลคง
6
กรรณิการ์  สุดสังข์
7
พิมผกา  เทาศิริ
8
อุษณา  เทาศิริ
4
ฐิติมา  เสนาชุม
2
นันธิญา  บุญตา
1
กนกวรรณ  ดอกพอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer