SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ จักรยาน ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
17/05/2562 12:00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  สาย ไม่ระบุ  สนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา รอบรอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ
หมายเลข
ชื่อ - สกุล
จังหวัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
 237
ธนาภรณ์ โตทอง
สุพรรณบุรี
1
 Gold
2
111 
ชนาธินาถ จั่นเพิ้ง
กรุงเทพมหานคร
2
Silver
3
 509
หทัยเพชร ใจสว่าง
ลำปาง
3
Bronze
4
115 
ปนัดดา บูรณภวังค์
กรุงเทพมหานคร
4
5
222 
เขมิกา ศรีโสภา
สระบุรี
5
6
526 
ญาดามาศ ขาวดี
สุโขทัย
-
7
310 
นิรชา ปูเงิน
สุรินทร์
-
8
311 
บุษบา ศรีทอง
สุรินทร์
-

หมายเหตุ : ลดอันดันดับนักกีฬาหมายเลข 111 เนื่องจากปั่นไม่รักษาเส้นทางในช่วงเข้าเส้นชัย

 
 
 
   
     
     
     
Sponcer