SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
6
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
0
0
0
0
0
0
1591
16X
Gold
3
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
0
0
0
0
0
0
1502
8X
Silver
2
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
0
0
0
0
0
0
1469
12X
Bronze
1
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
0
0
0
0
0
0
1405
10X
5
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
1390
15X
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
941
9X
 
     
     
     
     
Sponcer