SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนสั้นสตรี 25 เมตร 60 นัด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
0
0
0
0
0
0
1664
27X
Gold
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
1635
25X
Silver
3
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
0
0
0
0
0
0
1614
20X
Bronze
4
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
0
0
0
0
0
0
1613
23X
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
1598
21X
6
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
0
0
0
0
0
0
1575
18X
7
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
0
0
0
0
0
0
1462
10X
8
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
1080
15X
 
     
     
     
     
Sponcer