SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
1847.9
0X
Gold
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
1811.6
0X
Silver
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
1795.8
0X
Bronze
4
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
0
0
0
0
0
0
1744.1
0X
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
1741.7
0X
6
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
0
0
0
0
0
0
1722.5
0X
7
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
0
0
0
0
0
0
1702.2
0X
 
     
     
     
     
Sponcer