SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
102.9
101.7
101.1
102.7
100.7
103.1
612.2
0X
Gold
14
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
103.1
102.9
98.8
102.3
101.9
100.3
609.3
0X
Silver
7
ราชบุรี
ราชบุรี
101.8
98.6
101.4
99.7
103.2
101
605.7
0X
Bronze
15
เชียงใหม่
เชียงใหม่
101.1
102.5
99.7
99.9
102.7
99.3
605.2
0X
13
เชียงใหม่
เชียงใหม่
99.2
100.3
102.1
99.9
101.4
101.6
604.5
0X
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
104.8
99.9
102.1
99.9
97.8
99.7
604.2
0X
17
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
97.9
98.1
99.3
103.4
104.2
97.7
600.6
0X
11
ราชบุรี
ราชบุรี
96.1
101.1
99.8
98.1
99.9
99.8
594.8
0X
2
ลพบุรี
ลพบุรี
98.5
99
97.6
96.3
98.6
97.9
587.9
0X
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
97.5
97
99.4
96.9
100.4
95.7
586.9
0X
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
99.2
97.3
99.2
99.2
96.6
89.7
581.2
0X
4
ตรัง
ตรัง
94.3
98.3
95.2
95.1
95.7
97.8
576.4
0X
3
อุดรธานี
อุดรธานี
94.8
89.5
95.9
94.3
96.4
94.8
565.7
0X
18
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
93.7
93
93.4
89.2
97.8
95.4
562.5
0X
9
มหาสารคาม
มหาสารคาม
93.8
98.5
95.9
89.4
91.3
92.4
561.3
0X
10
เชียงใหม่
เชียงใหม่
93.8
90.3
96.8
93.6
91.3
86
551.8
0X
12
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
100
101.3
100.7
100.4
99.3
39.8
541.5
0X
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNS - Did not Start
QG - ผ่านเข้าชิงเหรียญทอง
QB - ผ่านเข้าชิงเหรียญทองแดง
DQ - DQ
DNF - Did not finish
 
     
     
     
Sponcer