SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมหญิง (กติกาสากล) 
รอบแรก   คู่ที่ 6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
2
5
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
นครสวรรค์
นครสวรรค์
440
1
2
5
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
นครสวรรค์
นครสวรรค์
440
2
1
2
ราชบุรี
ราชบุรี
14
ราชบุรี
ราชบุรี
8
ราชบุรี
ราชบุรี
28
ราชบุรี
ราชบุรี
4
ราชบุรี
ราชบุรี
35
ราชบุรี
ราชบุรี
340
3
1
2
ราชบุรี
ราชบุรี
14
ราชบุรี
ราชบุรี
8
ราชบุรี
ราชบุรี
28
ราชบุรี
ราชบุรี
4
ราชบุรี
ราชบุรี
35
ราชบุรี
ราชบุรี
340
4
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย
 
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer