SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาสากล) 
รอบแรก   คู่ที่ 24
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
2
6
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
650
1
1
4
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
5
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
390
2
 
     
   
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย
 
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer