SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยกน้ำหนัก 
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
#
ชื่อ - นามสกุล
Kg
จังหวัด
สถิติ
สแนทช์
คลีน&เจอร์ค
น้ำหนักรวม
หมายเหตุ
(Remark)
16
ธีรพงศ์  ศิลาชัย
54.93
ศรีสะเกษ   ศรีสะเกษ
-
126
126
Gold
10
วีรพล  วิชุมา
54.62
สุรินทร์   สุรินทร์
-
118
118
Silver
13
ยุรนันท์  นกแก้ว
54.64
ชลบุรี   ชลบุรี
-
117
117
Bronze
12
ฉันทวัฒน์  พฤตินอก
54.86
นครสวรรค์   นครสวรรค์
-
116
116
11
กิตติพงศ์  หล่อแหลม
52.89
สุรินทร์   สุรินทร์
-
110
110
15
ธนพัส  จันทะพันธ์
55.18
ยโสธร   ยโสธร
-
107
107
9
อภิชาติ  บุญมั่น
54.33
นครราชสีมา   นครราชสีมา
-
106
106
4
กฤษดา  วงศ์สระ
54.43
กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร
-
102
102
6
พัทธดนย์  สงทิพย์
54.83
นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
-
101
101
7
อภิสิทธิ์  เชื้อเมือง
50.1
ขอนแก่น   ขอนแก่น
-
90
90
3
สัณหณัฐ  ภูมิไชยา
51.41
สุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี
-
90
90
2
สบัดชัย  บัวไข
55
พิจิตร   พิจิตร
-
80
80
5
พุทธิพงศ์  ลำพา
47.57
ขอนแก่น   ขอนแก่น
-
-
-
8
ธีระ  สวัสดี
50.76
นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
-
-
-
1
กฤษณะ  ชายศรี
54.97
อ่างทอง   อ่างทอง
-
-
-
14
ชินดนัย  ทักษิณ
55.12
นครราชสีมา   นครราชสีมา
-
-
-
 
     
   
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer