SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ขวัญหทัย    
นามสกุล
เนตรขำ
เพศ
หญิง
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
 
     
Sponcer