SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อานนท์    
นามสกุล
มั่นขวัญ
เพศ
ชาย
สังกัด
อ่างทอง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยกน้ำหนัก
  คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก
 ยกน้ำหนัก
  น้ำหนักรวม รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก.
 ยกน้ำหนัก
  สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก
 
     
Sponcer