SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วิรธรณ์    
นามสกุล
คุณเมือง
เพศ
ชาย
สังกัด
หนองบัวลำภู
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยปล้ำ
   เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.
 
     
Sponcer