SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธราธิป    
นามสกุล
ทรงสวัสดิ์
เพศ
ชาย
สังกัด
นครศรีธรรมราช
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยปล้ำ
   เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.
 
     
Sponcer