SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
นนทบุรี
นนทบุรี
2
red
ลำปาง
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer