SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
พัทลุง
พัทลุง
2
red
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer